Membership
List of Members
 
 
 
 
 
 
 

List of Life Members - යාවජීව සාමාජික නාමලේඛනය

 
  (2017.12.10 දින දක්වා යාවත්කාලීන කර ඇත.)  
     
  එක් එක් සාමාජිකයාගේ සාමාජික අංකය හා නම පහත සඳහන් වෙයි. එක් එක් සාමාජිකයා යාවජීව සාමාජිකත්වය ලද වර්ෂය වරහන තුළ දක්වා ඇත. යාවජීව සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමට පෙර ඔවුන් සාමාන්‍ය (වාර්ෂික) සාමාජිකත්වය ලබා සිටියේ නම්, එසේ සාමාන්‍ය සාමාජිකත්වය ලබාගත් වර්ෂය වරහන තුළ සා. අක්ෂරය සම දෙවනුව දක්වා ඇත.  
     
 

37 - ආචාර්ය රෝලන්ඞ් සිල්වා (1969)

55 - සිරිනිමල් ලක්දුසිංහ (1990/ පැරණි වාර්ෂික)

56 - පූජ්‍ය මහාචාර්ය කඹුරුගමුවේ වජිර හිමි (1990/ 1983 සා. )

61 - මහාචාර්ය පී. එල්. පේ‍්‍රමතිලක (1975)

65 - මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික‍්‍රමගමගේ (1990/ පැරණි සා.)

70 - මහාචාර්ය එස්. බී. හෙට්ටිආරච්චි (1984/ පැරණි සා.)

106 - මහාචාර්ය නිමල් ද සිල්වා (1983/ පැරණි සා.)

110 - නිමල මහේන්ද්‍ර ස්තේම්බු (2003/ 1983 සා.)

121 - රෝහිණී පරණවිතාන (1990/ 1983 සා.)

123 - ලලිතා හේමමාලී ඒකනායක (1991/ 1983 සා.)

125 - සිරිසමන් විජේතුංග (1991 / 1983 සා.)

131 - පූජ්‍ය එල්ලාවල මෙධානන්ද හිමි (1982)

140 - පියසිරි නාගහවත්ත (1990/ 1982 සා.)

141 - ආචාර්ය හේමා ගුණතිලක (1983)

149 - මහාචාර්ය විනී විතාරණ (1983)

161 - ආචාර්ය හරිශ්චන්ද්‍ර විජේතුංග (1990/ 1984 සා.)

167 - පූජ්‍ය රන්නේ ධම්මානන්ද (1990/1984 සා.)

173 - පී. මීරියගල්ල (1984)

182 - මහින්ද පී. මලලසේකර (1989/ 1985 සා.)

194 - අතුල විජේසිංහ (1991/ 1986 සා.)

199 - ගාමිණී විජේසූරිය (1990)

201 - ආචාර්ය ඒ. එම්. පියතිස්ස සේනානායක (1990)

203 - ආරිය ලගමුව (1990)

207 - ජයරත්න සූරියගොඩ (1990)

212 - වර්ණි චම්පිකා වික‍්‍රමරත්න (1990)

214 - නදුන් ප‍්‍රනාන්දු (1990)

218 - නීතීඥ ජිමී මාරඹේ (1990)

223 - කර්ණිකා බමුණුආරච්චි (1990)

224 - ඒ. ඞී. ටී. ඊ. පෙරේරා (1990)

226 - ඩබ්ලිව්. ඒ. ධනේෂ් අයි. විසුම්පෙරුම (1997/ 1989 සා.)

227 - ජයසේන වාහලවත්ත (1990)

230 - රුවන් ජයසිංහ (1990)

231 - නීතීඥ උදය ශ්‍රී කීර්තිවර්ධන (1990)

232 - ඞී. එන්. කේ. ජයවර්ධන (1990)

233 - කැළුම් උපේන්ද්‍ර වර්ණකුලසූරිය (1990)

234 - සිතාරා ජීවන්ති විජේරත්න (1990)

235 - ආචාර්ය පණ්ඩිත එල්. ඒ. ඞී. ආනන්ද තිස්ස කුමාර (1990)

239 - ඞී. එම්. බන්දු වීරවර්ධන (1990)

241 - නිමල් සරච්චන්ද්‍ර (1997/ 1990 සා.)

242 - ඊ. ගුණපාල ධර්මසිරිවර්ධන (1990)

243 - බන්දුල ගුණසේකර (1990)

245 - වික්ටර් වික‍්‍රමාරච්චි (1990)

247 - දමයන්ති කුමාරි ගුණසේකර (1990)

248 - ඞී. එම්. බන්දුලසේන සිසිර කුමාර (1991)

249 - යූරේන් අතුකෝරළ (1991)

250 - කේ. එම්. එච්. කරුණානායක (1991)

268 - කේ. බැනට් ප‍්‍රනාන්දු (1991)

269 - බී. එල්. ආර්යතිලක (1991)

279 - ඞී. ඞී. අජිත් විජේරත්න (1992)

280 - එච්. එම්. යමුනා වසන්තා කුමාරිහාමී හේරත් (1998/1992 සා.)

283 - තිලක් පල්ලියගුරුගේ (1992)

284 - තිස්ස තලගල (1992)

285 - පූජ්‍ය දොඔවල පුඥ්ඥසාර හිමි (1993)

287 - ආචාර්ය කේ. අරුණසිරි (1994)

288 - එච්. කේ. ඞී. එස්. ආර්. පෙරේරා (1995)

290 - මිස්සක හෙට්ටිආරච්චි (2003/ 1997 සා.)

291 - කේ. එච්. එම්. චන්ද්‍රසිරි (1999)

292 - ජේ. ඒ. විල්බට් ජයසිංහ (1999)

296 - එස්. එම්. කමල්ප‍්‍රිය චූලනී පෙරේරා (1997)

297 - කුෂාන මංජු ශ්‍රී (1997)

298 - රංජිත් හේවගේ (1996)

299 - එල්. පේ‍්‍රමලාල් සිල්වා (1999/ 1997 සා.)

300 - එස්. ඊ. ආර්. එම්. ටී. ඞී. බණ්ඩාර (1997)

301 - ජී. ඞී. අභයරත්න (1998)

302 - ඩබ්ලිව්. ඒ. මහින්ද වික‍්‍රමසිංහ (1998)

303 - සී. හරිස්චන්ද්‍ර ඉද්දගොඩ (1998)

305 - ජී. සේනාධීර ඉහලගම (1998)

306 - ප‍්‍රියදර්ශනී පෙරේරා (1998)

310 - බී. වී. වසන්ත රංජිත් බාලසූරිය (1998)

311 - එච්. ජයන්ත හෙට්ටිආරච්චි (1999/ 1997 සා.)

320 - ප‍්‍රියදර්ශනී සෙනෙවිරත්න (2003/ 1998 සා.)

325 - බී. ඒ. අනුර රන්ජන් බුලත්සිංහල (1999)

329 - අනෝජා චන්ද්‍රාවතී ප‍්‍රනාන්දු (2000)

330 - ඩබ්ලිව්. ජී. වීරවර්ධන (2000)

331 - ජී. ජී. අරුණකීර්ති (2003)

332 - ජී. කේ. ආනන්ද සරත් (2001)

333 - කේ කේ. ප‍්‍රසන්න කොස්තා (2001)

334 - මුදිත කරුණාමුනි (2002)

335 - එස්. ඒ. ප‍්‍රශාන්ත පෙරේරා (2003)

336 - පුරන්දර භද්‍ර ශ්‍රී මාරපන (2003)

337 - . එම්. ජේ. අධිකාරි (2003)

338 - ඒ. එම්. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක (2003)

340 - ඞී. එම්. නිමල් ජයවීර (2003)

341 - ඩබ්ලිව්. එල්. ඞී. පී. ටී. සම්පත් ද අල්විස් ගුණතිලක (2003)

342 - ලසන්ත ප‍්‍රදීප් උබේසිංහ (2003)

343 - ලක්ෂ්මන් වික‍්‍රමරත්න (2003)

344 - මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ජී. සරත් ඥාණසිරි (2003)

345 - ඩබ්ලිව්. බී. අනුර විජේකෝන් බණ්ඩාර (2003)

346 - ජී. මර්වින් ආර්. පෙරේරා (2003)

347 - නදීෂා ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේ (2003)

348 - ටී. වී. පද්මිනී ද සිල්වා (2003)

349 - ඩබ්ලිව්. ඞී. චම්පා නිල්මිණි වික‍්‍රමාරච්චි (2003)

350 - පරාක‍්‍රම ඩග්ලස් බණ්ඩාර (2003)

351 - ඊ. එම්. චමින්ද සම්පත් එදිරිසූරිය (2003)

352 - ඒ. එල්. ඉන්ද්‍රා අමරසිංහ (2003)

353 - අර්ජුන උදය කුමාර දංගල්ල (2003)

355 - උදාන් විමුක්ති මීගම (2003)

361 - කේ. ශාන්තලාල් ආරියරත්න (2003)

362 - ඩබ්ලිව්. එම්. රසිකා එස්. විජේරත්න (2004)

363 - ගිහාන්ති එස්. වීරසිංහ (2003)

364 - එස්. ඞී. එෆ්. සුසන්ත (2003)

365 - ටී. ඒ. රොහාන් ශ්‍රීලාල් විජිත පීරිස් (2003)

366 - ගාමිණී වීරසිංහ (2003)

367 - සිසිර කුරුප්පු (2003)

368 - ආනන්ද තිලක රන්පටිදේව (2003)

369 - දයා කරුණිත විමලසූරිය (2003)

370 - භූෂණ කල්හාර නිමලසූරිය (2003)

371 - L.S. Cousins (2003)

372 - ඒ. ඒ. කේ. පී. අමරසිංහ (2003)

373 - Charles Shaw (2003)

374 - කමල් වසන්ත පුංචිහේවා (2003)

375 - ජී. එම්. උපාලි අමරසිංහ (2003)

376 - එම්. නිලාම් අන්වර් (2003)

377 - නවින්චන්ද්‍ර ගුණතිලක (2003)

378 - ආර්. ඩබ්ලිව්. සේනාධීර (2003)

379 - එස්. ඒ. අස්වර් (2003)

380 - චිත‍්‍රාල් ජයන්ත ද සිල්වා අමරතුංග (2003)

381 - පුෂ්පා රංජනී අමරතුංග (2003)

382 - එන්. ඒ. පී. අප්සරා කුමාරි රණවක (2003)

383 - පී. කේ. ඞී. එන්. ද සිල්වා (2003)

384 - දේවි තක්ෂිලා විජයරත්න (2003)

385 - ජී. චම්පිකා ජයංගනී පෙරේරා (2003)

386 - ටී. මනෝජා නිලන්ති ද සිල්වා (2003)

387 - අනගාරික ශාන්ත විජේසිංහ (2004)

388 - හි. වි. සෝ. ඩයස් (2004)

389 - පී. සුමණසිරි (2004)

390 - පි. ගුණදාස පීරිස් (2004)

391 - . ජී. කීර්ති (2004)

392 - කේ. පී. එම්. වී. කපිල කාරියකරවන (2004)

393 - බන්දුල නානායක්කාර (2004)

395 - අජිත් බෙත්මගේ (2004)

396 - සමන් කුමාර උක්වත්ත (2004)

397 - . එච්. ඞී. රොෂාන් ඉන්දු (2004)

398 - රුක්ෂිලා සංජීවනී වෙත්තමුනි (2004)

399 - කේ. සුමේධා දීප්ති කුමාරි (2004)

400 - ආර්. එම්. එස්. මෙත්මාලි රාජගුරු (2004)

401 - එච්. ඞී. චන්දිමා කුමාරි විජේසිංහ (2004)

402 - කේ. ජී. ඊ. ආර්. ඩබ්ලිව්. ධර්මවර්ධන (2004)

403 - යූ. එල්. ජනක චමින්ද පෙරේරා (2004)

404 - පූජ්‍ය මාතර ආනන්ද සාගර හිමි (2004)

405 - ජී. මංජුල ජයකොඩි (2004)

406 - පූජ්‍ය කිරමනාබෙරලියේ පඤ්ඤාසාර හිමි (2004)

407 - කේ. ඒ. සමන්ති පියුමංජලී (2004)

408 - වී. පී. සමිත සුරංග ගුණතිලක (2004)

409 - ඩබ්ලිව්. එම්. ජයන්ත සෙනරත් බණ්ඩාර (2004)

410 - පූජ්‍ය ගොන්නොරුවේ සීලානන්ද හිමි (2004)

411 - එච්. දර්ශන ප‍්‍රභාත් ගුණරත්න (2004)

412 - එච්. ඞී. ජනක රංජිත් (2004)

413 - අයි. ආර්. ලසික එස්. සමන්මල්රාජ් (2004)

414 - වරුණි රෂීකා පොන්නම්පෙරුම (2004)

415 - කේ. ඒ. ඉරේෂා පුණ්‍ය කුමාරි (2004)

416 - ආර්. කේ. රුවනි නදීකා (2004)

417 - ආර්. එම්. ප‍්‍රබෝධනී කරුණාරත්න (2004)

418 - යූ. එල්. ඞී. මනුර සුරේෂ් ගුණසිංහ (2004)

419 - එම්. චන්දිමා ප‍්‍රසංගි ප‍්‍රනාන්දු (2004)

420 - ආර්. මංජුල සුජිත් තරංග සිල්වා (2004)

421 - කේ. එම්. ෂර්ලි නෙල්මිකා (2004)

422 - ආර්. දීප්ති නිල්මිණි විජේසූරිය (2004)

423 - එච්. ලක්මිණි එන්. හෙට්ටිආරච්චි (2004)

424 - පූජ්‍ය කොකාවැවේ චන්දසිරි හිමි (2004)

425 - රෝහණ විජේවික‍්‍රම අලහකෝන් (2004)

426 - ජී. කේ. නයනාංජලී (2005)

427 - ලක්ෂ්මන් රත්නායක (2005)

428 - නලින් ගුණසේකර (2005)

429 - එන්. ආර්. එස්. විජේවර්ධන (2005)

430 - රවිනි ඉරෝෂිකා ද සිල්වා (2005)

431 - ඞී. පී. එල්. වෝල්ටර් සිල්වා (2005)

432 - ප‍්‍රශාන්ති ශාලිකා අධිකාරී (2005)

433 - පූජ්‍ය පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි (2005)

436 - ආචාර්ය කාවන් රත්නතුංග (2005)

437 - නීල් පුෂ්ප කුමාර (2005)

438 - උදිත ලංකා දිසානායක (2005)

440 - බී. රෝහණ. ගුණවර්ධන (2005)

441 - පූර්ණා නිලක්ෂි රත්නතුංග (2005)

442 - යසස්වී වීරසිංහ (2005)

443 - විජිත කැළුම් සමරසේකර (2005)

444 - කාශ්‍යප වීරවර්ධන (2005)

445 - කේ. වී. ඇල්ෆ‍්‍රඞ් (2005)

447 - චන්දන පේ‍්‍රමලාල් (2006)

448 - හරින්ද්‍ර වැලිවිට (2006)

449 - සරත් හේවාගම (2006)

450 - එම් සුබසිංහ ආරච්චි (2006)

451 - රාජිත කමල්නාත් ගුණදාස (2006)

452 - ගනේෂන් ක‍්‍රිෂ්ණ කුමාර් (2006)

454 - සරත් කුමාර රත්නායක (2006)

455 - ධර්මින් සමරජීව (2006)

456 - පුන්සරා රශාංගනී (2006)

457 - ජේ. එම්. රුවිනි ජයලත් (2006)

458 - ක‍්‍රිශාන්ති රාජපක්ෂ (2006)

459 - එස්. ඒ. එස්. අතුකෝරල (2006)

460 - එස්. ඒ. එම්. ජී. අතුකෝරල (2006)

461 - ලයනල් විජේසූරිය (2006)

463 - බුද්ධිකා එදිරිසිංහ (2007/ 2006 සා.)

464 - ජී. ඞී. එන්. පණ්ඩුක (2006)

465 - ප‍්‍රමුදිතා ගුණසේන මනුසිංහ (2006)

466 - එම්. කේ. අමිල ඉන්දික (2006)

467 - මල්ලිකා වීරසිංහ (2006)

468 - ජේ. එම්. එස්. ආර්. ජයසුන්දර (2006)

469 - කාංචන උදයාංග වෙඩික්කාර (2006)

470 - කාංචනමාලා සේනානායක (2006)

471 - හඩ්සන් ද සිල්වා (2006)

472 - උපුල් විජේසූරිය (2006)

473 - ලලනි කීර්තිසිංහ (2006)

474 - උපේක්ෂා කොඩිතුවක්කු (2006)

475 - විශ්වජිත් රත්නායක (2006)

478 - සමන් අබේසිංහ (2007/ 2006 සා.)

479 - පූජ්‍ය කන්තලේ සාරානන්ද හිමි (2007/ 2006 සා.)

482 - අමා වන්නිආරච්චි (2007/ 2006 සා)

485 - එම්. කේ. සාමලී අනුරාධා (2006)

487 - කාමලිකා පීරිස් (2006)

488 - වෛද්‍ය බී. ජී. ඒ. විද්‍යාතිලක (2006)

489 - විරාජිනී කරුණාරත්න (2007/ 2006 සා.)

493 - පූජ්‍ය මැදගොඩ සිරිනිවාස හිමි (2006)

494 - ඊ. එම්. ඊ. ආර්. බී. ඒකනායක (2006)

495 - ඊ. කේ. හේමතිලක බණ්ඩාර (2006)

497 - චන්දිම පියතිලක (2006)

498 - රොයිඩන් ගිබ්ස් (2006)

499 - අසංග බණ්ඩාර රාජපක්ෂ (2006)

503 - රන්ජන සේනාසිංහ (2006)

504 - පී. වී. එන්. ප‍්‍රිශාන්ති (2001)

505 - ඞී. සනත් ද සිල්වා (2007)

506 - ඇන්ටන් පැටි‍්‍රක් පෙරේරා (2007)

507 - සෂික රුවන් දුෂාන්ත (2007)

508 - එස්. සාරංග කරුණාතිලක (2007)

509 - සුදර්ශනී වන්නිනායක (2007)

510 - ජී. රෝෂන් ගුණවර්ධන (2007)

511 - අපර්ණා සුදසිංහ (2007)

512 - ඇන්ජලිකා සුදසිංහ (2007)

513 - ජේ. ඞී. අනුරාධ ඉන්දික පියදාස (2007)

514 - ජී. එම්. ඞී. එන්. ජීවන්දරගේ (2007)

515 - එරංග රංජන් පනාපිටිය (2007)

516 - යූ. ඉරෝෂා නානායක්කාර (2007)

517 - කේ. එච්. පුෂ්පා නිශාන්ති (2007)

518 - ඒ. ජී. එන්. ප‍්‍රියන්තිකා (2007)

519 - එම්. සී. කේ. මායාදුන්නේ (2007)

520 - ඒ. කේ. සුමුදු ජයරත්න (2007)

521 - කේ. එන්. එම්. කේ. තිඹිරිපිටිය (2007)

522 - සුමංගල රාජපක්ෂ (2007)

523 - එස්. ඞී. කරුණාතිලක (2007)

524 - වයි. ජී. අයි. සමන් කුමාර (2007)

525 - සිවසුබ‍්‍රමනියම් සසිදරන් (2008)

526 - එච්. ප‍්‍රසාද් ඒ. පොන්සේකා (2008)

527 - එච්. අයි. ගාමිණී ජයතිස්ස (2008)

528 - ඞී. එම්. මුදිත බණ්ඩාර පෙතියාගොඩ (2008)

529 - ප‍්‍රියන්ත සී. බාලක‍්‍රිෂ්ණන් (2008)

530 - බී. ඒ. සිරිල් ආරියපාල පෙරේරා (2008)

531 - ඞී. ඞී. ඉන්දික වන්ද්‍ර කුමාර (2008)

532 - එම්. පී. චමින්ද ජයමාල් ද සිල්වා (2008)

533 - ටී. ජී. කුසුම්සිරි විජයවර්ධන (2008)

534 - ජනක මල්ලිමාරච්චි (2008)

535 - රත්නදත්ත රත්නායක (2008)

536 - කේ. ඒ. මහේෂ් පි‍්‍රයන්ත (2008)

537 - ඩබ්ලිව්. කේ. ප‍්‍රදීප් හර්ෂ (2008)

538 - ඩබ්ලිව්. රොබට් ගුණතිලක (2008)

539 - ලකී අමරසිංහ (2008)

540 - කේ. සුනිල් සිරිලාල් (2008)

541 - යූ. නෙලූම් කාන්ති රත්නායක (2009)

542 - මහාචාර්ය මාලිංග අමරසිංහ (2009)

543 - මහාචාර්ය අනුර කුමාර මනතුංග (2009)

544 - වන්දිම කහඳවල (2009)

545 - සංජීවනී යූ. විද්‍යාරත්න (2009)

546 - ආර්. සඳමාලි (2009)

547 - ඩබ්ලිව්. ඒ. ඞී. පී. එම්. සරත් ගාමිණී විජයරත්න (2009)

548 - ඉඳුනිල් දේනුක වීරසිංහ (2009)

549 - නීතීඥ බන්දුසේන මානවඩු (2009)

550 - රමේෂ් මැද්දේගොඩ (2010)

551 - ටී. එම්. ටී. හසන්ති පීරිස් (2010)

552 - පියසිරි පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර හෙට්ටිආරච්චි (2010)

553 - එච්. ඒ. ඞී. නයන ප‍්‍රියංග (2010)

554 - අබ්දුල් කාදර් මොහොබඞ් ඉර්ෆාන් (2010)

555 - . එන් ජයසේකර (2010)

556 - ඩබ්ලිව්. ගයනි කුමාරි ප‍්‍රනාන්දු (2010)

557 - එම්. චමින්ද සිල්වා (2010)

558 - එච්. භාග්‍යා මධුවන්ති (2010)

559 - පී. ඒ. චතුරිකා රෂ්මි පතිරාජ (2010)

560 - ජී. එම්. මේනකා ඖෂධී කරුණාතිලක (2010)

561 - කේ. ජී. නිල්කා මදුවන්ති අබේදාස (2010)

562 - ආර්. ඒ. ඞී. කුසලා දනන්ති රණසිංහ (2010)

563 - කේ. දිමුතු මධුෂාන් ප‍්‍රනාන්දු (2010)

564 - එස්. එෆ්. හනීෆ්ඞීන් (2010)

565 - ආර්. පියසේන රණවීර (2011)

566 - එච්. කේ. නීල් උදය ශාන්ත (2010)

567 - ඒ. එල්. සමරවීර (2011)

568 - ආර්. ඒ. ඒ. ජේ. පෙරේරා (2011)

569 - ඩබ්ලිව්. ඞී. ප‍්‍රශාන් බී අබේවර්ධන (2011)

570 - පරාක‍්‍රම බණ්ඩාර (2011)

571 - එච්. ජී. අසිත ධනංජය (2011)

572 - විරාජ් හර්ෂ කන්නන්ගර (2011)

573 - එම්. ශාන්ත උදය කුමාර පෙරේරා (2011)

574 - ජී. කසුන් කාරියවසම් (2012)

575 - මහාචාර්ය රත්නසිරි අරංගල (2012)

576 - එම්. වී. පී. සිල්වා (2013)

577 - ආර්. ඒ. සුනිමල් රංජිත් කුමාරතුංග (2013)

578 - රවීන්ද්‍ර දේශබන්දු ලියනාරච්චි (2014)

579 - එච්. රංග දයාන් සොයිසා (2014)

580 - ඒ. සාලිය කුමාර් විජේසිංහ (2014)

581 - පී. හර්ෂ ගිම්හාන් පීරිස් (2014)

582 - ජ. මු. පේ‍්‍රමරත්න (2014)

583 - කේ. ඒ. සරත් විජේන්ද්‍ර (2014)

584 - පි. ඞී. ජනක තෙවින් දිසානායක (2014)

585 - ඩබ්ලිව්. ඒ. ප‍්‍රදීප් චමින්ද විමලසේන (2014)

586 - ඉන්දික නුවන් මානවඩු (2015)

587 - දයානන්ද බිනරගම (2015)

588 - ජී. ඒ. තුසිත ධර්මේන්ද්‍ර කොඩිකාර (2015)

589 - ජී. එච්. තිසර සමිත හෙට්ටිආරච්චි (2015)

590 - යොහාන් ෆෙරෙයිරා (2015)

591 - ඩබ්ලිව්. හර්ෂදේව ඩබ්ලිව්. සොයිසා (2015)

592 - නොලී වීරසිංහ (2013)

593 - ආර්. එච්. දිනේන්ද්‍ර ගුණවර්ධන (2015)

594 - ඩබ්ලිව්. එම්. වමින්ද දීපාල් වික‍්‍රමසිංහ (2015)

595 - ජී. සී. ඞී. හෙට්ටිගේ (2015)

596 - ජේ. කුසුමබන්දු සී. සමරවික‍්‍රම (2015)

597 - පියුමි එම්. ඇඹුල්දෙනිය (2015)

598 - ඔනාල් ශාමික කරුණාරත්න (2015)

599 - ඒ. පී. චාමර ජයමාල් පෙරේරා (2015)

600 - ඩබ්ලිව්. ඒ. දුෂාන්ත ද සිල්වා (2016)

601 - ජී. කේ. වසන්ති පී. සෙනරත් (2016)

602 - කේ. චන්දන උපාලි පෙරේරා (2016)

603 - කේ. හර්ෂ රුවන්ත පෙරේරා (2016)

604 - පී. ඒ. ගයාන් හසරංග (2016)

605 - වෛද්‍ය නියෝමාල් සී. අබේසේකර (2016)

606 - එස්. ඒ. වගේෂා දිළිණි පෙරේරා (2016)

607 - ප්‍රෙඞ් ගුණරත්න (2016)

608 - ඊ. ඩබ්ලිව්. ඒ. හසිත චාමිකර ගුණසිංහ (2016)

609 - එච්. ආර්. ගැමුණු ගුණතිලක (2016)

610 - පී. උපේක්ෂා සෙව්වන්දි පෙරේරා (2016)

611 - ඉරංගා සමින්දනී වීරක්කොඩි (2016)

612 - වෛද්‍ය ජී. ඒ. චමින්ද ශ‍්‍රී පාලිත (2016)

613 - බී. ජී. සී. ප‍්‍රනාන්දු (2016)

614 - නීතීඥ ටී. රවි ගාමිණි තිලකවර්ධන (2017)

615 - එම්. ප‍්‍රසන්න අත්තනායක (2017)

616 - ශශිකා ගයත‍්‍රි හෙට්ටිආරච්චි (2017)

617 - පී. සඳරුවන් හෙට්ටිආරච්චි (2017)

618 - කේ. පාලිත පෙරේරා (2017)

619 - පී. නාමල් සංජීව ගුණසිංහ (2017)

620 - එස්. රුචිර ලක්ෂාන් රෝසා (2017)

621 - එච්. ඞී. දිනේෂ් (2017/ 2015 සා.)

622 - වී. නිරංජන් පී. ලියනගේ (2017)

623 - කේ. දිල්රුවන් ද සිල්වා (2017)

624 - කේ. ජී. මහින්ද කරුණාරත්න (2017)

625 - ආචාර්ය සුසන්තා ගුණතිලක (2017)

626 - අශෝක කරුණාරත්න (2017)

627 - කන්තලේ සුමිත්ත හිමි (2017)

628 - මුනින්ද ජයචන්න රත්නපේ‍්‍රම (2017)

629 - ආර්. පී. තිලිනි ශශිකලා කුමාරි (2017)

630 - යසස්මී සෙව්වන්දි සමරකෝන් (2017)

631 - සුධාරි සිළුමිණි වික‍්‍රමරත්න (2017)

632 - ඒ. කේ. පී. දමයන්ති අමරසිංහ (2017)

633 - ඔදේශිකා ගයනි කුලතුංග (2017)

634 - එම්. ආර්. මානෙල් කුමාරි (2017)

635 - ඞී. ඩබ්ලිව්. චම්පිකා උදයංගනී (2017)

636 - මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව (2017)

637 - සුනිල් කුමාරසිංහ අතුකෝරල (2017)
 
     
 
     
 
Last updated - December 2017